...

Dommere

André ønsker å ta ny steg

23.08.15

En flott reportasje fra "dommere.no" om vår egen toppdommer Andre Knutsen Arnholt.

Les den her

  

Årsrapport dommeravdelingen i Erdal IL 2013.

11.12.13

Erdal IL har nå etablert seg som en betydelig faktor innenfor fotball dømming i kretsen. Grunnen til dette er:

 • Erdal IL sine dommere har en avtale med idrettslaget, som er en av kretsens beste.
 • Vi har kontroll (personalia og egen dommer side på Erdal WEB) på alle som dømmer 11 fotball. Den viser også hva de kan dømme.
 • Vi har en aktiv og engasjert gjeng som dømmer på alle nivåer fra klubb til region.
 • Vi er representert på alle nivåer i dommer pyramiden dommer, veileder, klubbdommer.
 • Vi har et opplegg for langsiktig rekruttering via klubbdommer og rekruttdommer.
 • Vi har sonekontakten for Sotra og Askøy.
 • Vi har egen dommer kontakt.
 • Vi har i år dømt 287 kamper (5er og 7er) på Erdals banen med egne resurser.
 • Vi har dømt 372 11 kamper + oppdrag for kretsen.
 • Vi har et fast opplegg for klubbdommer kurs før Erdal Cup hvert år.
 • Vi samarbeider med Ask Fotball angående klubbdommer kurs og vi utveksler hva vi gjør på klubbdommer siden og rekrutterings dommer siden, det er et godt samarbeid mellom Ask og Erdals dommerkontakter.
 • Det er nå 10 dommere som dømmer for Erdal IL i region, krets og rekrutt serien.
 • Vi har også 3 årsklasser som gjør en betydelig innsats på Erdals banen som klubbdommere 1999/2000/2001 gutter og 1999/2000 jenter.
 • Erdal IL har rekruttert 3 stk nye dommere i løpet av det siste året: Amalie Stølen, Andre Hammerås og Simen Bjørkheim.
 • Vi har i år for første gang fått rekrutter fra egne rekker, som har gått gradene via klubbdommer for Erdal IL slik at det er ikke lenger første reis gutter og jenter vi sender på oppgradering til rekruterings dommere.
 • Erdals dommere dømmer totalt 659 kamper i år dette bidrar at veldig mange barn, ungdom og voksne får drive på med det de liker aller best.

Vi hadde som mål i 2012 å etablere/ beholde de dommerne vi hadde i dommer porteføljen samt å opprettholde det gode miljøet i dommer avdelingen. Dette har vi klart og Erdal IL takker Andre, Ronny, Kjell Martin, Bror, Frank, Sebastian og Lasse for en fin innsats i svart det siste året. Vi ønsker også Andre, Amalie og Simen velkommen som nye rekrutter og setter pris på at de vil dømme for Erdal.

Heder og ære:

Ronny Mongstad ble tildelt utmerkelsen som årets dommer i Hordaland for 2012. Dette er en utmerkelse som henger høyt innen kretsen. Utmerkelsen er et resultat av alle de utallige oppdragene som Ronny har utført for kretsen over lang tid. Ronny er sone ansvarlig for Askøy og Sotra og veileder for dommere opp til med 4 divisjon. I tillegg til disse vervene dømmer Ronny aktivt i 4 divisjon og som assistent dommer i 3 divisjon. Ronny ble i 2008 også hedret som årets dommer i 4 divisjon.

Eli Haugen Hordaland Fotball krets utaler følgende i forbindelse med utdelingen av prisen:
«Han er en dommer som har gjort seg positivt bemerket både på og utenfor banen. I tillegg til å være dommer, er han også sonekontakt for dommere i regionen, og er en stor ressurs i dommermiljøet. Han har vært viktig for oss, og fortjener en utmerkelse.»

Andre Arnholt Knutsen dømmer 3. sesongen for Erdal IL i 2 divisjon på regions nivå. Andre har som mål å kvalifisere seg til 1 div. Det er en skikkelig fjær i hatten for Erdal IL å ha en slik ressurs som Andre i dommeravdelingen.

Kjell Martin Gilleshammer dømte 80 kamper i 2012 og 84 i 2013 i 4-5-6-7 div. Det er så mange kamper at det er fantastisk bra. Det er ca 160 timer eller nesten 2 fulle uker med 12 timer dømming hver dag i 2012 og 2013.

Opprykk inneværende år.

 • Amalie opprykk fra 13-14 til 16-18 og til 18-20 års rekrutt.
 • Sebastian/Lasse rykket opp fra 13 - 14 års klassen til 16-18 års klassen
 • Kjell Martin rykket opp i 3 divisjon som assistent dommer
 • Sebastian er autorisert i ungdomsfotball.
 • Lasse er autorisert i ungdomsfotball.

Milepæler 2013

 • I vår sesongen hadde vi en kamp i 5 div hvor Erdal IL stilte med hele dommer trioen.
 • I vår sesongen dømte Erdals klubbdommere 42 av 46 5er og 7er serie kamper. I tillegg så kom 208 kamper under Erdal Cup. Det gir en høy prosent og for første gang dømmer vi over 90 % av disse kampene i serien som spilles på Erdals banen.
 • Erdal IL får sin første jente rekrutt dommer.
 • Erdal får 3 aktive dommer veiledere på krets nivå.

Gode erfaringer inneværende år:

 • Det har vist seg veldig effektivt det vi gjorde med 2000 klassen som klubbdommere. De fikk alle klubbdommer kurs før Erdals Cupen og de dømte alle ca 10-15 kamper under Erdal Cup i vår, noe som ga de en flying start samtidig som at de fikk mye oppfølging i starten.
 • Interessen hos 2000 klassen har medført at vi endelig har nådd målet om å dømme 90% av alle 5-7 kampene på Erdals banen

Forbedring av dommer avtale mellom Erdal IL og dommerne i Erdal IL.

HKF sender regning direkte til Erdal IL for sine dommere for HKF høst og vår samlinger.

Kursing av eget personell.

 • Assistent dommer Lasse Furdal Hansen
 • Rekruttdommer Amalie Stølen, Andre Hammerås, Simen Bjørkheim.
 • Klubbdommer kurs 2000 årgangen og enkelte av 2001 årgangen.

Samlinger

Erdal IL sine dommere/ kontakter/ veiledere har deltatt på følgende samlinger i regi av krets:

 • Vår samling for rekruttdommere, kretsdommere, regions dommere og veiledere.
 • Høst samling for rekruterings dommere og krets dommere.
 • Samling for dommerkontakter i region.

Tall:

 • Totalt dømte kamper/ oppdrag 11 nivå: 323 i krets og region.
 • Totalt dømte 11 kamper Erdals Cup: 49
 • Totalt dømte kamper 7-5 nivå: 79
 • Totalt dømte kamper Erdals Cup 5-7: 208

Sportslige mål for 2014:

Assistent dommer

 • Erdal IL har også mål om at de etablerte og rekrutt dommerne tar steget videre og om et opprykk til 4 div for Bror og at Kjell Martin beholder plassen i 3 divisjon.
 • Alle dommerne har gjennomført fysisk test for neste nivå.
 • Amalie, Andre og Simen gjennomfører assistent dommer kurs og starter å dømme på linjen.

Hoved dommer

 • Som hoveddommer håper vi at Andre når sitt mål om opprykk til 1 div, Kjell Martin rykker opp til 3 divisjon og at Bror når sitt mål om opprykk til 5 div.
 • I løpet av 2 år håper vi at Lasse/ Sebastian/ Amalie har tatt steget opp til krets nivå fra rekrutt.
 • Alle dommerne har gjennomført fysisk test for neste nivå.
 • Vi skal fortsette med å dømme 90 % av kampene på Erdals banen innen for 5-7 fotball.

Rekrutt dommer.

 • Bedre oppfølging fra klubben. Få til 2 evalueringer av hver dommer i 2014.

Klubbdommere.

 • Klubbdommer kurs i forkant av Erdal Cup for årsklassen 2001. Dette er bestilt til 27. mars. Ellers prøver vi å holde aktivitetene på samme nivå som i år.

Rekrutteringsmål for 2014:

 • Mål for avdelingen neste år er å beholde så mange som mulig av de tre nye som var en tilvekst i år. Erfaringen viser at det er noen som faller fra det 1. året som rekruterings dommer.
 • Videre ønsker vi å rekruttere 1-2 nye jenter fra 2000 klassen.
 • På guttesiden så kan det fort bli 2-3 stk som tar steget opp til rekruttdommer fra 2000 klassen etter neste høst sesong.
 • Fra 2001 klassen er interessen også stor slik at Erdal IL går i gang med klubbdommer kurs før Erdal Cup våren 2014.

Milepæler 2014:

 • Erdal IL stiller med en hel dommer trio i 4 div herresiden.
 • Erdal IL klarer å rekruttere en jente.
 • Erdal IL passerer 12 stk dommere i 11er fotball.

  

Årets dommer i Hordaland 2012: Ronny Mongstad.

22.02.13

Askøyværingen kan i dag avsløre at Ronny Mongstad fra Erdal IL er kåret til årets dommer i Hordaland 2012.

Dette kommer frem av årsrapporten til Hordaland Fotballkrets.

Ronny selv var uvitende om denne utnevnelsen og ble meget overasket da Askøyværingen tok kontakt.

Uansett er dette veldig fortjent og spesielt hyggelig for vår klubb som de siste årene har satset på rekruttering, og er i ferd med å få etablert et godt dommermiljø.

Gratulerer så mye, Ronny.

   

Strålende år for dommer avdelingen i 2012.

30.12.12

Oppsumer 2012 som et fantastisk år og med enormt mye positivitet
innenfor dommer avdelingen i Erdal IL.
Vi startet årets sesong med 3 stk hardbarkede veteraner innenfor
dommer gjerningen. Andre Knutsen Arnholt, Ronny Mongstad og Kjell Martin Gilleshammer.
Kjell Martin kronet året med opprykk til 4 divisjon etter å ha dømt over 80 kamper i kretsens regi denne sesongen. Ronny fortsetter i 4 div neste sesong og Andre forsetter som regions dommer i 2 divisjon.

Bror Brekkelund og Frank Ove Sivertsen meldte seg på rekruterings kurs i vinter og har i hele sesongen dømt i klassen over 20 år, samt at de har gått som assistent dommere opp til 5 divisjon.
De kronet sesongen med å få opprykk til 6-7 divisjon som dommer.

I tillegg til dette var det en del unge rekrutter som gikk kurs i sommer. Lars Martin Voll Skotnes, Lasse Furdal Hansen, Peter Sæle, Sean Henneli Karlsen og Sebastian Bekkelund startet alle i 15 års klassen men har i løpet av høsten dømt seg til opprykk til 16-18 års klassen. Sebastian og Peter har også dømt som assistent dommer opp i 5 divisjon, noe som de har taklet med glans.
Sebastian dømte så bra at han har fått opprykk til 4 divisjon som assistent dommer kun 15 år gammel, noe som er respektabelt.
Erdals guttene har dømt det respektable antall av 300 kamper i region og krets denne seongen.

Ronny, Andre og Kjell Martin er i tillegg til dette veiledere for dommere opp til og med 4 divisjon.
Ronny er også sonekontakt for alle dommerne på Askøy og Sotra.

Når det gjelder dømming på klubbdommer nivå (5-7 fotball) takker vi alle som har deltatt for at kampene på Erdals banen har vært under myndig og kyndig ledelse men ønsker å fremheve 2 stk som har vært veldig ivrig; Andre Hammerås og Lars Eikanger i 1999 klassen som tilsammen dømte over 30 kamper. Disse 2 vil bli fulgt opp mot rekrutterings dommer kurs når alderen er tilstrekkelig.

Vi vil også tilby Lasse, Lars Martin og Sean assistent dommer kurs i 2013. Videre skal vi også utvide samarbeidet med Ask Fotball ved å kjøre felles klubbdommer kurs før Erdals cupen starter.
Vi har i løpet av 2012 fått til en avtale med styret i Erdal IL om retningslinjer for håndtering av dommere.

Vi skal i løpet av 2013 fortsette å følge opp Lars Martin, Lasse, Sebastian, Peter og Sean slik at de fortsetter å utvikle seg som dommere .Videre skal vi jobbe med å oppretteholde det gode miljøet for
å beholde dommerne som den ressursen de er for klubb og krets.


Mvh
Harald Salomonsen
Dommer ansvarlig
Erdal IL


Erdal IL bygger seg opp innen dømming og satser på kombinasjon av erfaring og ungdommer. 

04.06.12

Erdal IL øker fokus når det gjelder dømming og ønsker å utvikle flere dommere. Serien er godt i gang og vi satser i år på å få dømt alle 5-7 kampene med egne resurser. Det er gutter fra 99 og 98 årgangene som er i aksjon på banen. Guttene var på klubbdommer kurs i vinter og nå i disse dager utøver de myndighet på Erdals banen.

Følgende ungdommer fra 96-97 klassen skal i tidsrommet 08-10 juni inn på Brann Stadion og ta rekruterings dommer kurs som gir rett til å dømme 11 fottball. Guttene får gode instruktører Trond Johannesen fra Varegg og Egil Flo Nykronborg. Når ungdommene er ferdig med kurset vil de bli benyttet av kretsen til å dømme alders bestemt 11 fotball. Etterhvert som guttene får erfaring vil de bli kvalifisert til å dømme i divisjons systemet. Vi ønsker ungdommene lykke til.

 • Sebastian Arntzen Bekkelund, Peter Sæle, Espen Lerum, Lars Martin Skotnes, Lars Skulstad Dale, Sean Christian Karlsen, Ole Henrik Hansen og Lasse Furdal Hansen.

Her finnes Skjema for utbetaling til dommere i 5er og 7er kamper 

For å ha egne dommerresurser tilgjengelig bygger Erdal opp en egen bank med dommere. Erdal har en erfaren dommer i Ronny Mongstad, som har dømt i en årrekke i kretsen. I tillegg har Bror Bekkelund og Frank Ove Sivertsen gjennomført rekruteringsdommerkurs i vinter og dømmer kamper ukentlig i kretsens område. Bror og Frank blir fulgt opp av en dommeransvarlig i egen klubb, og de vil i tillegg få dommer veiledere fra fotballkretsen i enkelte kamper. Man vil som rekrutteringsdommer bli tildelt kamper i forskjellige klubber rundt om i kretsen. Vi har følgende regionsdommere i klubben:

Gilleshammer, Kjell Martin Erdal IL Regions dommer 5 Div 93092278  kjellmartink@yahoo.no
Mongstad, Ronny Erdal IL Regions dommer 4 Div 90654812  ronny.mongstad@gmail.com
Arnholt, Andre Knudsen Erdal IL Regions Dommer 2 Div 90863391  aknuds@hotmail.com
Sivertsen, Frank Ove Erdal IL Rekrutteringsdommer over 20år 45452684  frankove6@hotmail.no 
Bekkelund, Bror  Erdal IL Rekrutteringsdommer over 20år   98610011   brobekke@online.no  
 

Harald Edvin Salomonsen
Dommer ansvarlig Erdal IL.  

strek.JPG

Del på Facebook21 jenter og gutter på klubbdommerkurs.

14.03.11

Hele 21 spillere fra våre 1998 lag har i kveld gjennomført klubbdommerkurs i regi av Hordaland Fotballkrets og instruktør Trond Johannessen. Spesielt hyggelig at hele 8 jenter deltok. Dermed er Erdal IL godt rustet til den kommende sesongen med flere nye dommere til 5er og 7er kamper.  60 barn på dommerkurs

23.03.09

Denne uken har Erdal IL invitert 12-13 åringene på Askøy til å delta på klubbdommerkurs. Kursansvarllg i Erdal IL, Ørjan Wilhelmsen, forteller at hele 60 barn fra Ask, Erdal, Follese og Hetlevik har meldt seg på og at kurset derfor må fordeles på 3 kvelder.

I kveld var det første runde og 24 unge Erdalsspillere var samlet for å lære seg regler for 5er og 7er fotball av instruktør Trond Johannessen fra Varegg.

IMG_16881.JPG
Trond Johannessen fra Varegg forteller om fotballregler til nye Erdalsdommere.


Ronny Mongstad - Årets dommer i 4. divisjon

10.12.08

Helgen 29. - 30. november, var 66 dommere og observatører samlet på Park Hotell, Voss for å gjennomføre årets høstsamling. Under samlingen ble det utdelt priser for "årets dommer" på de forskjellige nivåene basert på innsatsen i sesongen 2008.

Årets dommer i 4. divisjon : Ronny Mongstad fra Erdal IL

Vi gratulerer Ronny med tildelingen.

Les mer om dommersamlingen >her<


Dommerne på tur til Iskanten

15.10.07

I april gjennomførte 22 spillere fra 94 og 95 lagene dommer kurs. Under Erdal Cup i vår gjorde noen av dem en kjempeinnsats som dommere for de minste lagene og i dag fikk de belønning av idrettslaget i form av en tur til Iskanten for å spille Curling. 13 gutter, 1 jente og 3 lagledere tok turen over broen for sitt første møte med glattisen for dette var noe vi kun hadde sett på TV. Etter en liten demonstrasjon fra en av de ansatte var vi klar for kamp. Litt prøving og feiling i begynnelsen, men etter hvert var det mye bra spill.
En kjempeopplevelse for både dommere og ledere. Dette er noe som kan anbefales.


Ingenting å si på stilen. Kristoffer finsikter og sender i vei en stein.


...så er det bare til å koste til krampen tar deg.


14 fornøyde dommere etter kampslutt.


22 nye dommere fra Erdal

13.04.07

Fredag den 13. april var hele 22 gutter og jenter fra Erdal samlet til dommer kurs i Grendahuset. De nye dommerne fikk opplæring i regler for barnefotball og hvordan en dommer skal lede en fotballkamp.

Allerede neste helg skal de fleste av disse 12 og 13 åringene få praktisert sine nye kunnskaper da de skal få dømme kamper for de minste lagene i Erdal Cup.

Vi ønsker alle lykke til og ber spillere, trenere, foreldre og tilskuere ta godt i mot disse nye dommerne.

...
************************
Erdal Idrettslag
Stiftet 27.06.1944

Adresse:
Postboks 348
5323 Kleppestø

Telefon:

E-post:
post@erdal-il.no
Hjemmeside:
www.erdal-il.no

Org. nr.:
987 253 290
************************