...

Turneringsregler

Puljer Årsklasser Spilletider

       
A - Junior    2 x 30 min.  11-er lag 
B - Gutter   2 x 25 min. 11-er lag 
C - Smågutter 14 år   N - Småjenter 14 år  2 x 20 min. 11-er lag 
D - Smågutter 13 år   O - Småjenter 13 år 2 x 20 min.  9-er lag 
     
E - Lillegutter 12 år (2004)  P - Lillejenter 12 år (2004) 2 x 15 min. 7-er lag 
F - Lillegutter 11 år (2005)  Q - Lillejenter 11 år (2005) 2 x 15 min. 7-er lag 
G - Minigutter 10 år (2006)  R - Minijenter 10 år (2006) 1 x 22 min. 5-er lag 
H - Minigutter 9 år (2007) S - Minijenter 9 år (2007) 1 x 22 min. 5-er lag 
I - Minigutter 8 år (2008) T - Minijenter 8 år (2008) 1 x 22 min. 5-er lag 
J - Minigutter 7 år (2009) U - Minijenter 7 år (2009)  1 x 22 min. 5-er lag 

Lag som ikke møter til kamp, uten særlig grunn, taper på "walk over".
Resultatet blir 0-2

Protester

Til å ta avgjørelser ved eventuelle protester vil det bli nedsatt en jury.
For at en protest skal være gyldig, må den være innlevert skriftlig innen 1 time etter kampen, vedlagt kr. 200.- protestgebyr. Dommeren skal gjøres oppmerksom på at det vil bli lagt ned protest før han forlater baneområdet. Dersom protesten taes til følge, blir gebyret tilbakebetalt.

Premiering

For mini, milli, microputter, minijenter, Lillejenter og lillegutter vil det ikke bli kåret noen vinner. Alle spillere, (maksimum 11 PR. lag) vil i disse klassene bli premiert, og dessuten få diplom. Og i de andre klassene vil samtlige spillere samt to lagledere pr. lag få diplom.

Det spilles enkel serie i de klassene hvor det er påmeldt 4 eller 5 lag.
I de klassene hvor det bare er en pulje, vil puljevinnerne spille finale mot puljetoer.
I de puljene som består av 3 lag spilles enkel serie hvor puljevinnerne spiller finale. 2. og 3. plass i puljene spiller om de neste plassene.

Samtlige finalelag blir premiert med lagspokal. Dessuten blir samtlige spillere premiert (maksimum 15 spillere pr. lag).

Vandrepokal

Det er satt opp vandrepokal for beste klubb.
Den er levert av Gullsmed Steinar Skogheim.
Når et lag har tre napp i vandrepokalen, får laget den til odel og eie.
Det ble satt opp en ny pokal i 2015.

 • Follese FK har vunnet 1 gang (2015)

Poengberegning for beste klubb.

 • Puljevinner 1 poeng.
 • Finalevinner 2 poeng.
 • Finaletoer 1 poeng.

Ved poenglikhet mellom to eller flere klubber, tilfaller vandrepokalen den klubb som kan vise til flest lag i finaler, semifinaler osv.

Praktiske opplysninger

Det lag som har flest poeng vinner puljen. Dersom flere lag ender på samme poengsum avgjøres rekkefølgen etter følgende regler.

 • Målforskjellen.
 • Antall scorende mål.
 • Resultat av innbyrdes oppgjør.
 • Loddtrekning.

Det lag som har flest poeng blir beste 2'er. Dersom flere lag ender på samme poengsum avgjøres rekkefølgen etter følgende regler.

 • Målforskjellen.
 • Antall scorende mål.
 • Loddtrekning.

Ved uavgjort i finaler og semifinaler avgjøres kampen ved:

 • 2 x 5 min ekstra-omganger, hvor første mål vinner (sudden death).
 • Straffespark. (kun i jente/gutte klassen og oppover).
 • Antall cornere.
 • Loddtrekning.

Dispensasjoner:

 • Ved dispensasjon følger vi HFKs regelverk når det gjelder overårige, ref. NFFs kampreglement kapittel 2: §2-3 (1):
 • I aldersklasser fra smågutt til og med junior, kan et lag pr kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball 
 • Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel, og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. (dersom det er meldt på lag i serien i klassen over er det ikke grunnlag for disp.) 
 • Utover dette kan kretsen "på grunnlag av søknad, gi spiller i nevnte klasser dispensasjon fra aldersbestemmelsene på grunn av mangel på sportslig tilbud" - §2-4 (1). De som har søkt og fått dispensasjon har et brev fra oss som de skal vise til motstanderne sine.
 • Samme spiller kan ikke spille på to lag i samme klasse.


For øvrig spilles kampene etter NNF`s reglement, men med noe redusert spilletid.

Det er laglederne sin plikt å sette seg inn i turneringsreglementet.

Det lag som står oppført først i kampoppsettet er arrangør av kampen, og må derfor holde kampball og reserveball. Arrangørlaget må påse at det ikke blir drakt-kollisjoner.

Lagledere: husk innlevering avspillerlister før første kamp.

Dersom et lag trekker seg underveis, blir alle resultater oppnådd mot dette laget strøket.

Bruk av garderober skjer på egent ansvar, ta med verdisaker!

Erdal I.L. forbeholder seg retten til endringer i programmet

...
************************
Erdal Idrettslag
Stiftet 27.06.1944

Adresse:
Postboks 348
5323 Kleppestø

Telefon:

E-post:
post@erdal-il.no
Hjemmeside:
www.erdal-il.no

Org. nr.:
987 253 290
************************